×

Annonsera i Karlstads studenttidning

Karlstads studenttidning är Karlstad studentkårs medlemstidning och når upp till 16 000 studenter och andra verksamma vid Karlstads universitet. Tidningen trycks i tabloid-format fyra gånger per läsår och har en klart definierade målgrupp, som ger er som annonsör en stor fördel ur annonssynpunkt.

Våra annonstyper

Samtliga mått anger bredd x höjd.

Information och tekniska specifikationer till dig som annonserar i Karlstads studenttidning

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson