×

Styrdokument

Karlstads studenttidning är en del av Karlstad Studentkår och följer därför studentkårens övergripande policys som reglerar all verksamhet inom ramen för studentkåren.

Vidare har Karlstads studenttidning egna policys som särskilt reglerar verksamheten.

Toppnyheter