Använd din fritid med måtta

Visst kan det kännas härligt av att ha tre föreläsningar per vecka. Men kom ihåg att det alltid finns en baktanke – självstudier! Underskatta inte vikten av att faktiskt plugga under veckodagarna när det är luft i schemat även om det ger tid till att jobba, hänga med kompisar eller ta en lång sovmorgon. Kom ihåg att det inom många yrken är bättre betalt på helgen och dina lärare inte svarar på dina mejl på söndag kväll.

Ställ rimliga mål

Förvänta dig inte att allt ska gå vägen direkt och försök att verkligen nyttja och njuta av din studietid så länge den varar. Fick du inte högsta betyg är det inte hela världen, se till att plugga mer inför nästa tenta – för tentor finns det nämligen gott om.

Skapa en budget

Att vara student innebär ofta en mycket ansträngd ekonomisk situation om du inte på något magiskt sätt lyckas arbeta ihop en bra inkomst. Sätt upp en budget för allt från kurslitteratur till matinköp. Då kan du följa upp hur det går och se om du behöver anpassa dina inköp.

Nyttja studentrabatter

Att det kan vara knapert ibland säger sig självt. Se därför till att utnyttja att du är student med alla studentrabatter som finns för allt från kurslitteratur till ny dator. Jämför samma produkt hos olika försäljare och se om det finns studentrabatt du kan använda. Här finns massor av pengar att spara som du kan använda till annat.

Håll dig frisk

Om du festar oftare, arbetar oregelbundna tider och sover halva dagarna kan det vara svårt att hålla fast vid dagliga rutiner som krävs för att hålla dig frisk. Först försök att äta bra vilket definitivt är möjligt på en budget. Att träna kan bli dyrt i längden, nyttja därför elljusbana och promenadstråk eller häng med på någon av alla föreningarnas idrottsaktiviteter så tränar du minst lika bra men till ett betydligt lägre pris.

Bli kompis med dina medstudenter

Oavsett om dina medstudenter verkar kunna dubbelt så mycket som dig eller inte förstår enklaste instruktionen på seminariet – se till att skaffa dig nya vänner bland dina medstudenter. Att ha någon att prata med inför tentan som dessutom vet vad det handlar om kan vara guld värt och ha en lugnande effekt. Var inte rädd för att starta en konversation i klassen eller planera att komma ikapp efter en föreläsning.

Gå på gratis föreläsningar och se vart du kan få stöd

Varje vecka erbjuds massor av gratis föreläsningar runt om på universitetet. Att gå på en sådan kan ge nya och värdefulla insikter som kan göra det enklare att plugga, hjälpa dig med din studieteknik eller skriva bättre. Kolla också vart du kan vända dig om du behöver hjälp. Studentkåren, Välkomstcentret och studenthälsan räcker ofta långt, men ibland kan du behöva ännu mer hjälp.

Balansera ditt liv

Att studera på heltid kan ofta vara mycket krävande. Planera därför dina veckor, vilken dag du ska handla, vilken eller vilka dagar du ska träna och vilka dagar som du kan slappa och ta det lugnt så kommer också plugget att gå betydligt bättre. Lika viktigt som det är att inte låta ditt plugg störas av ditt sociala liv, lika viktigt är det att också ha ett socialt liv utanför plugget. Njut av studentlivet!

Artikeln publicerades ursprungligen i Karlstads studenttidning nr .
Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidning arbetar med kvalitetsjournalistik här.
Ordlista

Adjunkt – En lärare vid universitet och högskola som ej har doktorerat.

Akademisk kvart – På universitetet startar undervisningen i regel en kvart efter hel timme. Anges hel timme på schemat används akademisk kvart om inget annat angetts.

Avhandling – Det arbete som skrivs inför doktorsexamen.

B/C/D–uppsats – Olika nivåer av uppsatser. B–uppsats skrivs i regel under B–kurser som introduktion. C–uppsats, eller kandidatuppsats, skrivs inför en kandidatexamen. D–uppsats, eller master– eller magisteruppsats, skrivs inför examen på avancerad nivå.

CSN – Centrala studiestödsnämnden beviljar och betalar ut studiestöd och studielån till dig under din studietid. Glöm inte att lämna studieförsäkran i tid för att få dina pengar.

Dekan/Prodekan – Högsta administrativa chef för en fakultet och ordförande för fakultetsnämnd.

Disciplinnämnd – Utreder ärenden med misstänkt fusk. I disciplinnämnden sitter såväl rektor, studentrepresentanter, jurister som lärarrepresentanter.

Doktorand – En person som är forskarstuderande och skriver doktorsavhandling.

Dugga – Förberedelseuppgift inför en tentamen som ofta räknas in i tentans totala poäng.

Examinator – Den lärare som utsetts vara ansvarig för betygsättningen av ett moment i en delkurs eller en hel kurs.

Hel–/halvfart – Helfart motsvarar 30 högskolepoäng per termin med en arbetsinsats på 40 timmar per vecka. Halvfart motsvarar hälften – 15 högskolepoäng per termin med en arbetsinsats på 20 timmar per vecka.

Högskolepoäng – Poäng som används för att räkna studier inom högre utbildning. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 poäng och en termin 30 poäng.

Itslearning – Universitetets digitala lärplattform som hittas på its.kau.se.

KAU–kortet – Ett kort som är både passerkort, utlåningskort och skrivarkort som skaffas genom KAU–id i automaterna i huvudentrén.

Kursplan – Dokument som beskriver kursens innehåll, kurslitteratur, hur kursens lärandemål examineras och vilken betygsskala som används.

LADOK – Datasystem som hanterar alla uppgifter om studenternas namn, personnummer, adress, studieresultatt, examen med mera.

Lektor – Lärare vid universitet och högskola som har doktorerat och har doktorsexamen.

Min sida – Sida på kau.se där du registrerar dig för kurser, skriver ut studie– och resultatintyg med mera.

Prefekt – Administrativ chef på en institution för både personal, ekonomi och utbildning inom institutionen.

Professor – Ansvarig och företrädare för forskning inom ett visst ämne.

Salstentamen – Tentamen som skrivs i en tentamenssal. Kom ihåg att anmäla dig i tid på Min sida på KAU.se i god tid.

Seminarium – Undervisningsform i grupp som kan vara examinerande, som till exempel en redovisning.

Studentkåren – Den enade studentrösten som verkar för att bevaka kvalitén på utbildningarna och se till att studietiden blir så bra som möjligt för dig som student.

Studentombud – Tjänsteman vid studentkåren som erbjuder stöd till studenter som känner sig orättvist eller felaktigt behandlade under sin studietid.

Studierektor – Ansvarig för ett ämne på en institution.

Tentamen – Prov som görs vid avslutad kurs eller kursmoment.

TimeEdit – Universitetets schemabokningssystem där du både kan boka grupprum och se schemat för din kurs.