×

Publicistisk värdegrund i Karlstads studenttidning

Karlstads studenttidning redaktion arbetar opartiskt och tar inte ställning partipolitiskt eller i andra frågor. Den journalistik som publiceras i våra plattformar ska vara sann, bekräftad, inte hårdvinklad samt präglas av kvalitet och trovärdighet.

Trovärdighet och kvalitet är begrepp som genomsyrar Karlstads studenttidning genom det publicistiska uppdraget: att publicera senaste nytt om vad som händer och som är intressant för studenter vid Karlstads universitet. Det som publiceras i studenttidningens kanaler ska vara relevant, bygga på säkra källor och bekräftat från flera håll. Information som enbart bygger på teorier, ställningstaganden eller gissningar har aldrig och kommer aldrig att publiceras i Karlstads studenttidning så länge dessa inte kan bekräftas av ett antal av varandra oberoende källor.

Karlstads studenttidning arbetar med originaljournalistik och söker i första hand efter egna nyheter genom att vara på plats vid större nyhetshändelser. Hårt arbete och granskningar ligger alltid bakom vår journalistik som bygger på omfattade efterforskning och källkontroller. I de fall Karlstads studenttidning inte på egen hand kan rapportera om händelser ska källhänvisningen alltid vara tydlig så att det för läsaren framgår tydligt varifrån informationen som Karlstads studenttidning använder är hämtad från.

I Karlstads studenttidning vinklas inte nyheter eller perspektiv och ställningstaganden sker inte på nyhetsplats. Snarare strävar Karlstads studenttidning att söka så många sidor som möjligt. Är någon utsatt för granskning ska vederbörande få generöst med utrymme för att framföra sina bästa argument.

Har Karlstads studenttidning gjort fel ska dessa rättas skyndsamt på ett tydligt och ärligt sätt.

Vår grundinställning är att berätta så mycket som möjligt om det vi vet. Ibland måste redaktionen på grund av källskydd eller av andra skäl iaktta försiktighet vid till exempel namnpubliceringar eftersom den som det berör riskerar att utsättas för publicitetsskada.

Krönikor, ledare, debattartiklar eller andra typer av personliga åsikter som presenteras i form av argumenterande texter där ställning tas för eller emot publiceras regelbundet under sektionerna krönikor och opinion. Detta material utmärker sig från det ordinarie på så sätt att de åsikter som förs fram i sådana inlägg speglar och framförs av den enskilde skribenten och inte Karlstads studenttidning. Ledarartiklar som publiceras i Karlstads studenttidning speglar den officiella hållningen från Karlstads studenttidning som präglas av partipolitiskt oberoende och att bringa ett studentperspektiv i frågor där studenter berörs. Ledare i Karlstads studenttidning skrivs av tidningens chefredaktör.

Karlstads studenttidning är såväl till sin uppdragsgivare, Karlstad studentkår, som till Karlstads universitet oberoende samt oberoende gentemot politiska organisationer och andra typer av rörelser och organisationer.

Här kan du läsa mer om det pressetiska regelverk som Karlstads studenttidning följer i sina publiceringar.

Karlstads studenttidning följer Journalistförbundets yrkesregler.

Oberoende

 Karlstads studenttidning redaktion arbetar opartiskt och tar inte ställning partipolitiskt eller i andra frågor.

Källhänvisningar

Intervjuer

Citat

Rättelser

Varuprover/inbjudningar

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson