×

Nyheter

 1. Undersökning ska ge bättre internet på universitetet

  Sedan förra veckan finns digitala responsmätare där du som student kan svara på vad du tycker om wifi-uppkopplingen i universitetsbiblioteket. Undersökningen genomförs av universitets IT-avdelning och syftar till att få en bild av hur studenter upplever uppkopplingen.

 2. Karlstadsforskning visar på brister i nationella proven

  I en ny studie från Karlstads universitet visas på allvarliga kvalitetsbrister i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs nio. Studien visar att osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte är tillförlitliga som grund för betygsättning.

 3. Ingesundsstudenter bjöd på folkmusik

  Under onsdagen bjöd studenter från Musikhögskolan Ingesund hungriga studenter på folkmusik under lunchen i Café Gläntan.

 1. Lärarutbildningar har pilottestats

 2. Nytt traineeprogram ska locka studenter

 3. CSN ger råd om skulder i stor kampanj

 4. ”Det var en fin och trevlig tillställning”

Fler nyheter

Sida 1 av 3123
För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson