×

Bedömning

1 artikel

Bedömningssport är en ibland använd samlande term för sporter där det avgörande momentet inte i första hand är att vara snabbast, göra flest mål eller på annat sätt åstadkomma en på objektiva grunder bedömd prestation utan där avgörandet snarare ligger hos domare som avgör teknisk skicklighet och skönhet.Som bedömningssporter räknas exempelvis konståkning, simhopp, drifting, gymnastik och dressyr. (Wikipedia)

Artiklar

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson