×

Träning

3 artiklar

Träning är ett slags målmedveten fysisk aktivitet med planerade, strukturerade och repetitiva rörelser som har till syfte att förhöja, upprätthålla eller att fördröja degeneration, av sin kapacitet. (Wikipedia)

Artiklar

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson