×

UKÄ

1 artikel

Universitetskanslersämbetet (förkortas UKÄ, tidigare UK-ämbetet) är den statliga tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige som började sitt arbete den 1 januari 2013. Myndigheten tog över den del av det tidigare Högskoleverket (HSV) som sysslade med kvalitetsutvärdering, juridisk tillsyn och statistisk uppföljning av svenska lärosäten. (Wikipedia)

Artiklar

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson