×

Upphovsrätt på Karlstads studenttidning

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och får därför inte kopieras eller användas om skriftligt tillstånd från upphovsmannen saknas. Eftertryck eller annan kopiering är strikt förbjuden.

Allt material – texter, bilder, grafik och så vidare – som finns på karlstadsstudenttidning.se är skyddat av lagen om upphovsrätt (1960:729).

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet för såväl privata som kommersiella ändamål är förbjuden utan skriftligt tillstånd.

I klartext betyder detta att du inte utan tillstånd får kopiera material frånkarlstadsstudenttidning.se till din egen hemsida, sociala nätverk och bloggar med mera. Du får inte heller ta kopior av materialet och sprida dem vidare.

Uppmärksamma att för skolor gäller inte det s.k bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Skolor måste sålunda också ha tillstånd.

Denna information finns tillgänglig för alla besökare på karlstadsstudenttidning.se. Varje besökare anses därför ha tagit del av informationen.

Meddelarfriheten gäller på den här webbplatsen. Den som lämnar uppgifter till tidningen har rätt att vara anonym om denna begär detta. Personuppgiftslagen (PUL) gäller inte eftersom grundlagen tar över i form av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Alla källor som sänder information till Karlstads studenttidning garanteras i enlighet med källskyddet, reglerat i tryckfrihetsförordningen (3 kap 3 §) och yttrandefrihetsgrundlagen (2 kap 3 §), anonymitet.

Våra texter och bilder lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv. Den som sänder material anses medge sådan lagring samt publicering i tidningens alla publicistiska kanaler. Förbehåll mot detta accepteras inte.

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson