Foto

Handelshögskolans dag 2017 äger rum den 16 november och årets tema är att påverka sin omvärld med kunskap. Inbjuden talare är Staffan Landin.

Vi ser på påverkan ur ett globalt perspektiv och har bjudit in Staffan Landin som föreläsare. Hur ser de globala utvecklingstrenderna ut och hur är bilden av världens tillstånd idag? Staffan Landin talar om fattigdomsbekämpning och mänsklig utveckling runt om i världen och gör det på ett mycket pedagogiskt sätt. Han ger ett positivt perspektiv på tillvaron trots de stora problem världens står inför och han håller budskapet klart och enkelt utan att för den delen bli ytlig – tvärtom – han har statistiken som visar hans slutsatser!

Staffan Landin samarbetade med Hans Rosling från 2002 när han besökte honom på UNDP, FN:s utvecklingsprogram för att få med FN i arbetet med att göra statistik användbar. Det ledde till ett samarbete mellan FN och Gapminder under många år. Under den tiden började Staffan också föreläsa om global utveckling, med fokus på mänsklig utveckling. Staffan Landin slutade på FN 2005, för att koncentrera sig på föreläsningar på heltid. Under flera år har han föreläst runt om i Sverige och Europa på heltid om världens utveckling med hjälp av de grafer som Gapminder utvecklat.

Medverkar gör även:

Malin Thorsén, vd och grundare av Bright Planet AB tillika ny ordförande i CTF, Centrum för tjänsteforskning: ”Himmel eller helvete. Vad krävs för att sälja in en hållbar framtid?”
Lars Witell, professor i företagsekonomi och forskare vid CTF: ”Tjänster – Påverkan på leverantörer, kunder och konkurrenskraft”

Moderator är Carolina Camén, doktor i företagsekonomi och forskare vid CTF.

Under dagen delas även diplom och stipendier ut. Som vanligt blir det samtal och mingel. Dagen är avgiftsfri och öppen för alla.
Anmäl dig senast den 2 november.

På förmiddagen anordnar de olika utbildningsprogrammen träffar för alumner och studenter. På eftermiddagen tar det gemensamma programmet vid.

Kräver föranmälan senast 2 november
2017-11-16
Heldagsevenemang
Karlstads universitet