Ta chansen att påverka vilka frågor som Karlstad Studentkår ska arbeta med. Rösta på den lista du vill ska representera dig i kårfullmäktige.

2018-03-19
10:00 - 15:00
Kårexpeditionen