Foto Karlstads universitet

Söndag 9 juni slutar vårterminen 2019.

Karlstads studenttidning önskar glad sommar och välkommen tillbaka i augusti!

2019-06-09
Heldagsevenemang
Karlstads universitet