×

Karlstadsforskning visar på brister i nationella proven

I en ny studie från Karlstads universitet visas på allvarliga kvalitetsbrister i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs nio. Studien visar att osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte är tillförlitliga som grund för betygsättning.

Översikt

Senast publicerat

Läsarpulsen

Hämtar data...
För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson