×

Information till dig som annonserar i Karlstads studenttidning

Utgivningsplan läsåret 2018/2019

Materialstopp inför samtliga utgivningar är 14 kalenderdagar innan utgivningsdatum.

Upplaga
2 000 tryckta exemplar á 20 sidor

Målgrupp
Studenter och andra verksamma vid Karlstads universitet samt allmänheten.

Tidningsformat
Tabloid, 269 x 390 mm

Materiallämning

Leveranssätt

Digitalt material, EPS eller PDF, enligt specifikation ovan, skickas till den mejladress som bokningsbekräftelse skickats från senast 14 kalenderdagar innan publiceringsdatum. Annonsen ska vara bokad och bekräftad av Karlstads studenttidning innan den överförs. Senaste datum för inlämning anges i det mejl som skickas till beställare vid tidpunkt för beställning.

Förbehåll

Karlstads studenttidning tar inget ansvar för insänt material, varken för innehållet eller dess form. Insänt material lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv och den som sänder material anses medge sådan lagring. Förbehåll mot detta accepteras inte.

Karlstads studenttidning förbehåller sig rätten att neka annonsförsäljning och publicering av bokade annonser om dessa anses bryta mot tidningens riktlinjer eller etiska regelverk.

Ansvar

Det åligger annonsör att granska och kontrollera annonsmaterialet innan inlämning till Karlstads studenttidning. Karlstads studenttidning tar inget ansvar för inskickat material. Sena ändringar av insänt material görs som regel inte.

Bokad och insänd annons som av kund dras tillbaka från publicering inom sju kalenderdagar innan publicering debiteras i enlighet med aktuella prislistor för annonser. Detta även om annons inte publiceras.

Material som ej inkommer sista inlämningsdag debiteras med 1 500 kronor och kan i de fall material skickas sent komma att planeras om till annat utgivningsdatum eller strykas helt.

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson