×

Information till dig som annonserar i Karlstads studenttidning

Utgivningsplan läsåret 2017/2018

Materialstopp inför samtliga utgivningar är 14 kalenderdagar innan utgivningsdatum.

Upplaga
1 500 tryckta exemplar á 20 sidor

Målgrupp
Studenter och andra verksamma vid Karlstads universitet samt allmänheten.

Tidningsformat
Tabloid, 269 x 390 mm

Materiallämning

Leveranssätt

Digitalt material, EPS eller PDF, enligt specifikation ovan, skickas till den mejladress som bokningsbekräftelse skickats från senast 14 kalenderdagar innan publiceringsdatum. Annonsen ska vara bokad och bekräftad av Karlstads studenttidning innan den överförs. Senaste datum för inlämning anges i det mejl som skickas till beställare vid tidpunkt för beställning.

Förbehåll

Karlstads studenttidning tar inget ansvar över insänt material, varesig form eller innehåll. Insänt material lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv och den som sänder material anses medge sådan lagring. Förbehåll mot detta accepteras inte.

Karlstads studenttidning förbehåller sig rätten att neka annonsförsäljning om chefredaktör anser att innehåll i annons strider mot Karlstads studenttidnings riktlinjer eller går i strid mot tidningens övriga innehåll.

Ansvar

Det åligger annonsör att granska och kontrollera sin annonsmaterial innan inlämning till Karlstads studenttidning. Karlstads studenttidning tar inget ansvar för inskickat material.

Material som ej inkommer innan sista inlämningsdag debiteras med 500 kronor och kan i de fall material skickas sent komma att planeras om till annat utgivningsdatum eller strykas helt.

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson