×

Juridiska föreningen

1 artikel

Juridiska föreningen, JF, är en studentförening för juridikstuderande vid universitet. Det finns sex juridiska föreningar i Sverige, en på varje studieort som innehar examinationsrätt för Juristexamen (Göteborgs, Lunds, Stockholms, Umeå, Uppsala och Örebro universitet) Föreningarna är fristående från varandra men påminner mycket om varandra och har även en del samarbete. (Wikipedia)

Artiklar

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson