×

Kårval

1 artikel

Kårfullmäktige är det högsta beslutande organet i ett flertal studentkårer. Kårfullmäktige är oftast valt, antingen genom direkta val av studenterna eller genom indirekta val av olika valkorporationer, vilket kan vara fakultetsföreningar, sektionsföreningar etc. (Wikipedia)

Artiklar

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson