×

Studentbostäder

2 artiklar

Studentboende är bostäder för studenter, företrädesvis vid eftergymnasiala utbildningar. Studentbostadsföretagen definierar en studentbostad som: (Wikipedia)

Artiklar

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson