×

Skicka text till Karlstads studenttidning

Bidra till debatten och studentlivet i Karlstad genom att skicka texter till Karlstads studenttidning. Till oss kan du skicka såväl rena nyhetsartiklar som debattartiklar och personliga krönikor. Karlstads studenttidning förbehåller sig dock rätten att redigera inkommet material och avgöra vilka inkomna texter som publiceras och vilken rubrik de publicerade texterna får vid publikation. Alla inkomna texter och bilder lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv. Den som sänder material anses medge sådan lagring samt publicering i tidningens alla publicistiska kanaler. Förbehåll mot detta accepteras inte.

Textlängder för olika texttyper:

Krönika: 1 800 – 2 000 tecken inklusive blanksteg
Debatt – inlägg: 6 200 – 6 600 tecken inklusive blanksteg
Debatt – replik: 5 000 – 5 500 tecken inklusive blanksteg
Insändare: maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg
Insändare – svar: maximalt 1 500 tecken inklusive blanksteg

För studenter av studenter sedan 1967

Följ oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Denny Jansson